Riječke znamenitosti pričaju svoje priče i preko moderne tehnologije – svi vlasnici smartphoneova i tableta mogu očitati QR kodove kojima su one označene i dobiti više informacija o njima na engleskom, njemačkom, talijanskom i hrvatskom jeziku.

 

Rijeka je grad sa zanimljivom prošlosti, koja često nije poznata ni samim stanovnicima Rijeke; iskoristili smo prednosti koje nudi QR kod i time pokušali približiti kulturnu baštinu na ovaj jednostavan i direktan način. Dobar temelj za korištenje QR kodova u Rijeci svakako je i besplatni bežični internet koji Rijeka pruža u svom centru i na području Trsata te time olakšava korištenje modernih uređaja i informiranje.

  

Očitavanje QR kodova

QR kodove može očitati svaki mobitel i tablet s fotoaparatom i pristupom internetu koji ima instaliranu aplikaciju za čitanje QR kodova. Nekim su uređajima te aplikacije već tvornički instalirane, a za ostale postoji velik izbor besplatnih aplikacija koje se mogu skinuti s interneta. Pokretanjem aplikacije i skeniranjem QR koda pomoću fotoaparata dolazi se do web adrese skrivene u kodu i time do mnoštva informacija o riječkim znamenitostima.