Javna gradska punionica stlačenog prirodnog plina na raspolaganju je svim korisnicima vozila koja imaju ugrađene odgovarajuće spremnike za SPP.