Poziv za odabir suvenira

< >
Poziv za odabir suvenira Poziv za odabir suvenira Poziv za odabir suvenira Poziv za odabir suvenira Poziv za odabir suvenira Poziv za odabir suvenira

POZIV ZA ODABIR SUVENIRA GRADA RIJEKE
I PRAVO UPORABE VIZUALNOG OZNAČAVANJA PROIZVODA
OZNAKAMA „OSOBITA KVALITETA“
I „IZVORNO RIJEČKO“

 

Turistička zajednica grada Rijeke poziva sve zainteresirane za podnošenje prijave za Suvenir grada Rijeke i pravo uporabe vizualnog označavanja proizvoda oznakama „Osobita kvaliteta“ i „Izvorno riječko“.

 

Prijava za Suvenir grada Rijeke i pravo uporabe vizualnog označavanja proizvoda oznakama „Osobita kvaliteta“ i „Izvorno riječko“ može se odnositi na proizvode koji su karakteristični za grad Rijeku, proizvode uporabne i umjetničke vrijednosti koji posjeduju natprosječnu kvalitetu, izvorne riječke proizvode, raznih oblika i materijala, koji sadrže elemente koji se odnose na „Osobitu kvalitetu“ i „Izvorno riječko“.

 

Pravo uporabe znaka “Osobita kvaliteta” dodijelit će se proizvodima uporabne i umjetničke vrijednosti koji posjeduju natprosječnu kvalitetu, proizvedeni su na području grada Rijeke i šire te su karakteristični za grad Rijeku.
Pravo uporabe znaka “Izvorno riječko” je viša razina u odnosu na znak “Osobita kvaliteta” i dodijelit će se izvornim gradskim proizvodima koji posjeduju natprosječnu kvalitetu, najmanje kao proizvodi "Osobite kvalitete", a nastali su kao rezultat tradicije grada Rijeke, razvojno-istraživačkog rada, inovacija i invencije.

 

Natprosječno kvalitetnim proizvodom smatra se onaj proizvod, koji zadovoljava zakonske odrednice o sigurnosti, zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača i koji svojim ukupnim svojstvima (sastav, dizajn, ekološki kriteriji i dr.) može zadovoljiti izražene ili pretpostavljene potrebe korisnika ili zahtjeve utvrđene u normama ili specifikacijama, kojima se osigurava viša razina kvalitete od uobičajeno zahtijevane i očekivane. Viša razina kvalitete mora biti mjerljiva.
Podnositelj je dužan prije podnošenja zahtjeva uplatiti iznos od 150,00 kn na ime troškova obrade zahtijeva u korist računa Turističke zajednice grada Rijeke, na žiro-račun: HR2424840081101549765, poziv na broj: 248-07.

 

Zahtjevu za dodjelu prava uporabe znaka prilaže slijedeća dokumentacija:

 

- obrazac za dodjelu znaka (popunjen,ovjeren i potpisan)
- izvod iz trgovačkog ili obrtnog registra za podnositelja zahtjeva;
- tehnička dokumentacija, fotografija proizvoda, kao i bilo koja druga dokumentacija za vizualnu jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda;
- certifikati ili drugi potvrdni dokumenti o zadovoljenju zakonskih odrednica o sigurnosti, zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača;
- certifikati ili drugi dokumenti o uvedenom sustavu osiguravanja kvalitete;
- dokumentacija o proizvodu s kojom podnositelj zahtjeva raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje i/ili podupiranje dokaza o natprosječnoj kvaliteti proizvoda;
- promidžbeni materijali (osim uobičajenog promidžbenog materijala, kratki opis djelovanja, povijesti i drugih podataka osobnosti tvrtke);
- uzorak proizvoda;
- dokaz o uplaćenom iznosu za pokriće troškova rješavanja zahtjeva u postupku dodjele znaka.

 

Dokumentacija za prijavu na Poziv za odabir suvenira grada Rijeke i pravo uporabe vizualnog označavanja proizvoda oznakama „Osobita kvaliteta“ i „Izvorno riječko“ dostavlja se na adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE, Užarska 14, 51000 Rijeka, sa naznakom „Ne otvarati – Prijava za Suvenir grada Rijeke i pravo uporabe vizualnog označavanja proizvoda oznakama „Osobita kvaliteta“ i „Izvorno riječko“.

 

Prijava uz koju nije dostavljena tražena dokumentacija odnosno koja ima nepotpune podatke, neće se razmatrati.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 315-710.