7 7°C

Kalendar događanja


Datum: od Do Prikaži


Inovativna interpretacija industrijske baštine, ljetna škola volontera

Rijeka će u drugoj polovici rujna ugostiti međunarodne volontere koji će sudjelovati u
Ljetnoj školi volontera, a u sklopu projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spome
nika riječke industrijske baštine“. Trogodišnji projekt bavi se prenamjenom motornog broda Galeb i Palače šećerane u koje će se useliti Muzej grada Rijeke, a financiran je iz Strukturnih fondova – Europski fond za regionalni razvoj te Operativnim programom “Konkurentnost i kohezija”.

Glavna ideja radionica je kako spomenute obje kte interpretirati, na koji način
potaknuti, zainteresirati, zabaviti i dublje dotaknuti korisnika, koje oblike interpretacije koristiti. Radioničkim tipom obuhvatiti će se teme osnova interpretacije baštine, interpretacijskog planiranja te kulturnog turizma temeljeći se na baštinskim potencijalima motornog broda Galeb te kompleksu nekadašnje rafinerije šećera.
Ljetna će škola ugostiti i stručnjake na polju interpretacije baštine koji će podučiti
zainteresirane osnovama interpretacijskih vještina, autentičnosti, inovaciji te korištenju različitih kreativnih i umjetničkih alata u interpretaciji.

Za više informacija kontakt osoba:
Centar za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci
Radmile Matejčić 2/6, Rijeka
gđa. Kristina Pandža
Svi programi su podložni promjenama. Svu odgovornost za promjene snose organizatori i Turistička zajednica grada Rijeke nije odgovorna za eventualne promjene u posljednji trenutak.