Kalendar događanja


Datum: od Do Prikaži


Memes, izložba

Samovar bar
22.01.2020 - 20.02.2020

IZLOŽBE

Memes, izložba

O autorici:
Naia Aurora Ribarić Russell – samozatajna mlada artistica, rođena sa uljanom pastelom u ruci, crta (i po zidovima, da) od najranijih dana. Prenaša ljepotu stvarnosti koja ju okružuje nepobitnom lakoćom, budnim zeleno-zlatnim okom, zarobljavajući u vremenu trenutke toka svijesti, ali i naše kolektivne povijesti.

O izložbi:
Čak i kada eksplicitan službeni standard ne postoji, komunikacija se, ako govornici imaju za tim volje, uvijek ostvaruje. Jezikom se ostvaruju ili osporavaju prava neke društvene skupine, legitimiraju se određene društvene vrijednosti. Odstupanja od službenog pravopisa mogu poslužiti kao strategija izražavanja, stvaranja i održanja subkulturnog identiteta, opozicije dominantnoj kulturi.
Jezik, kakav doista postoji, rijetko je jednostavan, binaran crno-bijeli, bez iznimaka, formalno dosljedan i simetričan. Jezik je, kao društvena činjenica, upravo onakav kakvi su i govornici – kompleksan, šaren, raznolik i pun neobičnih oblika, značenja, izraza i praksi. Ne treba zaboraviti da osnovicu standardnog dijalekta uvijek čini realan jezik – standard se kodificira za stvarne govornike i za realne komunikacijske potrebe. Jezična raznolikost pozitivna je pojava i korelat izvanjezične raznolikosti, kojoj je nemoguće zanijekati legitimnost bilo kakvim racionalnim kriterijima.
Svi bi se govornici svojim jezikom trebali moći služiti slobodno i bez straha, svjesni toga da su upravo oni najveći autoritet za živu upotrebu svoga jezika.

Izložba se bavi tematikom 21.stoljeća – YouTube generacija i novi instant globalni jezik koji se razvio u subkulturi mladih današnjice – memes. Navedene slike oslikavaju najpopularnije memes kojima, jednim klikom, govore mladi danas – a koje nam, zahvaljujući mladoj Aurori, ostaju kao memento jednoj budućoj generaciji, ali i trenutak sadašnjice prikovan u vremenu za današnje konzumente svekolikog YouTube kanala.

O projektu „Samovar Art Wall“:
Samovar bar pokrenuo je projekt „Samovar Art Wall“ koji za cilj ima okupiti umjetnike i kreativce, prvenstveno na lokalnoj razini. Jedan zid sa 12 okvira – to je „platno“ na kojem će se svaki mjesec organizirati izložba, te na taj način potaknuti kreativno izražavanje i interakciju građana.
Svi programi su podložni promjenama. Svu odgovornost za promjene snose organizatori i Turistička zajednica grada Rijeke nije odgovorna za eventualne promjene u posljednji trenutak.