Kulturni centar Kalvarija – Ri Teatar

Kulturni centar Kalvarija – Ri Teatar Kulturni centar Kalvarija – Ri Teatar Kulturni centar Kalvarija – Ri Teatar Kulturni centar Kalvarija – Ri Teatar

Ri Teatar osnovan je 2000. godine i nalazi se u prostorima Kulturnog centra Kalvarija. Uz predstave za odrasle i djecu te mnogobrojna gostovanja i turneje, Ri Teatar organizira i radionice, izložbe i tečajeve.