Kino-teatar Corso pojavio se na Korzu 1913, prema projektu Francesca Mattiassija, vlasnika objekta. Da bi se to dogodilo, Mattiassi je rekonstruirao dvije postojeće kuće, a nova građevina iznikla je u sklopu uličnog niza starijih zgrada. U prizemlju nove stambeno-poslovne zgrade otvorena je kinodvorana, za svoje vrijeme uređena nadasve moderno. Imala je centralno grijanje, električnu rasvjetu, usavršene uređaje za projekciju „pomičnih slika“, te sigurnosne izlaze i hidrante za slučaj požara. 

 

Ulazi za mjesta u parteru i na balkonu bili su odvojeni od onih za lože i rezervirana sjedišta. Čim je dvorana otvorena, postala je vrlo posjećenim gradskim okupljalištem. Iznad nje i mezanina nizala su se četiri kata s elitnim stanovima. Na svakom katu nalazio se po jedan stan, prostirući se na 160 četvornih metara. Balkoni se na prvom i četvrtkom katu protežu cijelom širinom zgrade.