Najstarija poznata riječka općinska palača i danas je sačuvana na sjevernom rubu Koblerova trga. Palaču je polovicom XVIII. stoljeća barokizirao udomaćeni riječki graditelj Antonio Verneda. Podno njezina pretežito baroknog oblikovanja, jasno se raspoznaju i preostaci srednjovjekovnog zdanja. 

 

Kao i mnoge druge znamenitije zgrade srednjovjekovne Rijeke, smještajem na sjecištu nekadašnjega glavnog dekumana i karda slijedila je daleko raniju, antičku urbanističku matricu. U zgradi se vijećalo do 1838. godine, kada gradska uprava prelazi u dijelove augustinskoga samostana na zapadnom rubu riječkoga Staroga grada.