Grad Kraljevica je smješten na ulazu u Bakarski zaljev na raskrižju putova koji vode sa sjevera prema jugu i iz unutrašnjosti prema otocima, a u sastavu su mu naselja Kraljevica, Šmrika, Bakarac, Križišće te Veli i Mali Dol. Kraljevica se prvi puta spominje u 15. stoljeću kao sigurna luka ponad koje je smještena crkvica Sv. Nikole. Poznata je po svoja dva velebna dvorca Zrinskih i Frankopana, mostu za otok Krk, kamenom svjetioniku iz 1872. godine, hodočašću pomoraca na dan Sv. Nikole i turizmu čiji je razvoj počeo u drugoj polovici 19. stoljeća, a vrhunac doživio 70-tih godina prošlog stoljeća. Ipak, najpoznatija je po svojem brodogradilištu kojeg je skupa s ratnom lukom podigao car Karlo VI. 1729. godine.