Istočna geografska dužina 14°26’ 
 Sjeverna geografska širina  45°21’
 Broj stanovnika 128.624
 Površina  43,343 km2
 Srednja godišnja temperatura  14,2 °C (siječanj 5,7 °C / srpanj 24 °C)
 Temperatura mora ljeti  20,3-23,3 °C
 Broj sunčanih sati (godišnji prosjek)  2.267,7
 Prosječna vlažnost tijekom godine   62%
 Ukupne godišnje padaline  1.548,6 mm
 Ukupno kišnih dana u godini      128,4