Festival znanosti

26.03.2019
Festival znanosti je manifestacija koja predstavlja znanost na jedan popularan i zanimljiv način te nastoji informirati javnosti o aktivnosti u području znanosti i povezati mlade ljude i potaknuti ih na istraživanja na području znanosti.
Ovogodišnji Festivala znanosti održava se od 8. do 13. travnja, a glavna tema su boje. Festival znanosti kontinuirano se odvija od 2003. godine u brojnim gradovima u Hrvatskoj, a Rijeka je i ove godine jedan od „znanstvenih“ centara. Kao i svake godine najavljena su brojna popularno-znanstvena predavanja, tribine, radionice, izložbe i ostala zbivanja. Programi tijekom Festivala znanosti u Rijeci održavat će se na brojnim lokacijama, a neke od njih su Kampus Trsat, Astronomski centar Rijeka i Hrvatski kulturni dom. Riječki festival organizira Udruga Zlatni rez zajedno s brojnim partnerima i uz podršku Grada Rijeke.