Bauhaus u Rijeci, izložba bauhaus imaginista

13.09.2019
Putujuća izložba bauhaus imaginista kojom se obilježava 100 godina Bauhausa, nastala je kao suradnja društva Bauhaus Kooperation Berlin Dessau Weimar, Goethe-Instituta i Haus der Kulturen der Welt (Kuća kultura svijeta).
Financiraju je njemačko Ministarstvo vanjskih poslova i Savezna zaklada za kulturu (Kulturstiftung des Bundes). Kustosi projekta su Marion von Osten i Grant Watson u suradnji s međunarodnim timom znanstvenika. Izložba stavlja naglasak na međunarodnu distribuciju i recepciju Bauhausa, škole za umjetnost, arhitekturu i dizajn koja je u Njemačkoj djelovala od 1919. do 1933. Uz izložbu, tu je i bogati popratni i filmski program te dodatne tematske projekcije filmova u sklopu History Film Festivala.