Turistička aktivnost u okolnostima bolesti COVID-19

10.07.2020
Aktualnosti vezano za turističku aktivnost u okolnostima bolesti COVID-19 s posebnim naglaskom na pitanje ulazaka stranih državljana u Republiku Hrvatsku te na procedure kod pojave bolesti COVID-19 u gosta u turističkom smještajnom objektu.

Više detalja

Preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za prelazak državne granice Republike Hrvatske